РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ В ХІХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкриваються особливості розвитку дитячої літератури в Україні протягом ХІХ ст., а саме: підвищення інтересу громадськості до дитячих книг і журналів; урахування особливостей дитячого розвитку при написанні книг для дітей; поява автобіографічних творів, що описували дитинство; складання покажчиків дитячої літератури; усвідомлення громадськістю важливості дитячого читання для формування особистості. The article author has reveals the peculiarities of development of children’s literature in Ukraine in the 19th century. They were the increased public interest in children’s books and magazines, taking into account the specific features of child’s development when writing books for children, the appearance of autobiographical works where childhood was described, compilation of Children’s Literature Indexes, public awareness of importance of children’s reading for formation of personality.
Опис
Ключові слова
дитяча література, автобіографічні твори, покажчики, розвиток, читання, children’s literature, autobiographical works, indexes, development, reading
Цитування
Лупаренко С. Є. Розвиток дитячої літератури в Україні в ХІХ ст. / С. Є. Лупаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 51–54.