ЄДНІСТЬ ШКІЛЬНОГО І СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ В ДОСВІДІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО І В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті наведено погляди В. О. Сухомлинського на сімейне виховання дитини, важливість взаємодії школи і сім’ї в цьому процесі, досвід роботи педагога з сім’ями вихованців. Проаналізовано значення шкільно-сімейних відносин у сучасному освітньо-виховному процесі. Запропоновано план заходів по активізації взаємин школи і сімей учнів. The article presents Sukhomlinsky's views on the child's family education, the importance of school-family interaction in this process and the teacher's experience in work with schoolchildren's families. The school-family relations in the modern educational process have bene analysed. The authors have sugegsted the measures aimed at enhancing the relationship between the school and schoolchildren's families.
Опис
Ключові слова
сімейне виховання, шкільно-сімейне виховання, форми і методи взаємодії школи і сімї, family education, school-family education, forms and methods of interaction between school and family
Цитування
Карпенко Л. М. Єдність шкільного і сімейного виховання в досвіді В. О. Сухомлинського і в сучасних реаліях / Л. М. Карпенко, С. О. Васильєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 37–40.