РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
У статті розкрито особливості розвитку соціальної відповідальності старшокласників в умовах економічного профілю навчання. В статье раскрыты особенности развития социальной ответственности старшеклассников в условиях экономического профиля обучения.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна відповідальність, економічний профіль навчання, старшокласники, аспірантські роботи, социальная педагогика, социальная ответственность, экономический профиль обучения, старшеклассники, аспирантские работы, social pedagogy, social responsibility, economic profile of training, high school students, postgraduate work
Цитування
Леонтьєва І. М. Розвиток соціальної відповідальності старшокласників в умовах економічного профілю навчання / І. М. Леонтьєва // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 76–78.