Дослідження функціональних показників гемодинаміки у дітей вечірнього біоритмологічного типу середнього шкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуті питання дослідження функціональних показників гемодинаміки у дітей вечірнього біоритмологічного типу середнього шкільного віку. Рассмотрены вопросы исследования функциональных показателей гемодинамики у детей вечернего биоритмологического типа среднего школьного возраста.
Опис
Ключові слова
дослідження, гемодинаміка, діти, біоритмологічний тип, середній шкільний вік, исследования, гемодинамика, дети, биоритмологический тип, средний школьный возраст, research, hemodynamics, children, biorhythmological type, middle school age
Цитування
Кадигроб Ю. Дослідження функціональних показників гемодинаміки у дітей вечірнього біоритмологічного типу середнього шкільного віку / Ю. Кадигроб, С. Н. Коц // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов.ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 12-13.