Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/989
Title: Дослідження функціональних показників гемодинаміки у дітей вечірнього біоритмологічного типу середнього шкільного віку
Other Titles: Исследования функциональных показателей гемодинамики у детей вечернего биоритмологического типа среднего школьного возраста
Authors: Кадигроб, Ю.
Keywords: дослідження
гемодинаміка
діти
біоритмологічний тип
середній шкільний вік
исследования
гемодинамика
дети
биоритмологический тип
средний школьный возраст
research
hemodynamics
children
biorhythmological type
middle school age
Issue Date: 4-Apr-2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Кадигроб Ю. Дослідження функціональних показників гемодинаміки у дітей вечірнього біоритмологічного типу середнього шкільного віку / Ю. Кадигроб, С. Н. Коц // Збірник наукових праць студентів природничого факультету / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол : О. А. Андрущенко (голов.ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 9. – С. 12-13.
Abstract: Розглянуті питання дослідження функціональних показників гемодинаміки у дітей вечірнього біоритмологічного типу середнього шкільного віку. Рассмотрены вопросы исследования функциональных показателей гемодинамики у детей вечернего биоритмологического типа среднего школьного возраста.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/989
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кадигроб Ю. .pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.