Управління професійним самовдосконаленням керівника системи охорони здоров’я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розкрито теоретичні засади управління професійним самовдосконаленням керівника системи охорони здоров’я. Упорядковано комплекс методик діагностування управління професійним самовдосконаленням, розроблено комплексно-цільову програму, яку можна використати для розробляння варіативних програм управлінської діяльності, ураховуючи індивідуальні особливості керівника. The study revealed the theoretical principles of managing the professional self-improvement of the head of the health care system. A set of methods for diagnosing the management of professional self-improvement has been organized, a comprehensive and targeted program has been developed, which can be used to develop variable programs of management activities, taking into account the individual characteristics of the manager.
Опис
Ключові слова
управління, професійне самовдосконалення, комплексно-цільова програма, керівник системи охорони здоров’я, management, professional self-improvement, comprehensive and targeted program, head of the health care system
Цитування
Трубчанінова О. О. Управління професійним самовдосконаленням керівника системи охорони здоров’я : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. О. Трубчанінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 58 с. : табл. + дод.
Колекції