Упровадження HR-менеджменту в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми впровадження HR-менеджменту в організації. Уточнено сутність, функції й мету HR-менеджменту, його місце в управлінні організацією та особливості впровадження HR-менеджменту в організації, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з упровадження HR-менеджменту. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of implementing HR management in the organization. The essence, functions and purpose of HR-management, its place in the management of the organization and the specifics of the implementation of HR-management in the organization have been clarified, the diagnostic toolkit for measuring managerial activities for the implementation of HR-management has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
управління персоналом, HR-менеджмент, організація, personnel management, HR management, organization
Цитування
Винограденко К. В. Упровадження HR-менеджменту в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / К. В. Винограденко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 75 с. : табл. + дод.
Колекції