Психологічні механізми порушень харчової поведінки в юнацькому віці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота проведена для теоретичного та практичного дослідження психологічних механізмів порушень харчової поведінки в юнацькому віці. Результати проведеного емпіричного дослідження та кореляційний аналіз дозволили засвідчити, які саме психологічні рушійні сили впливають на порушення харчової поведінки. Дослідження показало, що молоді люди бояться бути критикованими та стати жертвою дискримінації, намагаючись відповідати заданим вимогам. Дані свідчать про розвинуте відчуття контролю досліджуваних над власним життям та загальною безпекою. The work was carried out for the theoretical and practical study of the psychological mechanisms of eating disorders in youth. The results of the conducted empirical research and correlation analysis made it possible to testify which psychological driving forces influence eating disorders. The study showed that young people are afraid to be criticized and become a victim of discrimination, trying to meet the given requirements. The data indicate a developed sense of control of the subjects over their own lives and general safety.
Опис
Ключові слова
психологічні механізми, порушення харчової поведінки, юнацький вік, psychological mechanisms, eating disorders, youth
Цитування
Кіндякова Т. В. Психологічні механізми порушень харчової поведінки в юнацькому віці : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Т. В. Кіндякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 74 с.
Колекції