ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
Проаналізовано наукові дослідження з проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до надання соціальної допомоги вразливим категоріям населення, визначено суть понять «дезадаптовані діти та молодь», «робота з дезадаптованими дітьми та молоддю», «професійна підготовка майбутніх фахівців», виокремлено особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю, наведено навчально-методичне забезпечення з різних дисциплін фахової підготовки до вирішення означеної проблеми. Scientific research on the problem of professional training of future specialists in the social sphere to provide social assistance to vulnerable categories of the population was analyzed, the essence of the concepts "maladapted children and youth", "work with maladapted children and youth", "professional training of future specialists"; was identified, the peculiarities of professional training of future specialists in the social sphere to work with maladjusted children and youth, educational and methodological support from various disciplines of professional training to solve the specified problem is given.
Опис
Ключові слова
майбутні фахівці соціальної сфери, робота з дезадаптованими дітьми та молоддю, професійна підготовка, future specialists of the social sphere, work with maladjusted children and youth, professional training
Цитування
Костіна В. В. Теоретичні засади підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / В. В. Костіна // Організація соціальної та соціально-педагогічної роботи у різних соціальних інституціях суспільства : матеріали ІV Міжвуз. наук.-практ. семінару. – Харків, 2016. – С. 37–38.