АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
Публікацію присвячено проблемі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального виховання дезадаптованих дітей та молоді. Для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів розроблено авторський спецкурс «Соціально-педагогічне проектування виховуючого середовища», що передбачає ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретико-методологічними основами соціально-педагогічного проектування виховуючого середовища для дезадаптованих дітей та молоді, а також його технологічними аспектами у різних соціокультурних осередках. The publication is devoted to the problem of professional training of future social pedagogues for the social education of maladjusted children and youth. In order to increase the effectiveness of the professional training of future social pedagogues, the author's special course "Social-pedagogical design of the educational environment" has been developed, which involves familiarizing students with the theoretical and methodological foundations of social-pedagogical design of the educational environment for maladapted children and youth, as well as its technological aspects in various socio-cultural centers.
Опис
Ключові слова
виховуюче середовище, дезадаптовані діти та молодь, професійна підготовка, майбутні соціальні педагоги, educational environment, maladjusted children and youth, professional training, future social teachers
Цитування
Костіна В. В. Аспекти практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / В. В. Костіна // Актуальні питання підготовки та роботи фахівців соціальної та педагогічної сфер в умовах сучасних соціокультурних трансформацій : матеріали ІІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару. – Харків, 2015. – С. 9–10.