Система формування деотологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянута система формування деотологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ. Рассмотрена система формирования деотологической культуры будущего социального педагога в социально-воспитательной среде вузах.
Опис
Ключові слова
деотологічна культура, майбутній соціальний педагог, соціально-виховне середовище, вищі навчальні заклади, деотологическая культура, будущий социальный педагог, социально-воспитательная среда, высшие учебные заведения, deotological culture, future social teacher, social and educational environment, higher educational institutions
Цитування
Шеплякова І. О. Система формування деотологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ / І. О. Шеплякова // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 91–93.