Короткий українсько-польський словник усталених виразів: еквіваленти слова, фразеологізми, прислів’я та приказки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Університет імені Адама Міцкевича в Познані, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Цей словник є першою спробою репрезентації українських усталених виразів з наданням їхніх польських еквівалентів з відповідним тлумаченням. Словник містить усталені вирази різних типів за структурою і семантикою, походженням, поширенням у мовленні, стилістичними параметрами, активністю вживання: еквіваленти слова, фразеологізми, усталені порівняння, прислів’я, приказки, вітання, побажання і под. Рекомендується усім, хто бажає поглибити знання мов і відповідних культур, підвищити рівень своєї комунікативної спроможності. The Dictionary is the first attempt to represent Ukrainian set expressions and their Polish equivalents with the correspondent interpretation. The Dictionary comprises different types of set expressions: a structural difference, a semantic difference, etymology, functioning in speech, stylistic parameters, the frequency of use: word equivalents, phraseologisms, similes, proverbs, sayings, expressions of greetings and wish and etc. The Dictionary is recommended to everyone who wants to enlarge the knowledge of the languages and the correspondent cultures; to increase the level of a communicative ability.
Опис
Ключові слова
українсько-польський словник, усталені вирази, еквіваленти слова, фразеологізми, прислів’я, приказки, Ukrainian-Polish Dictionary, Set Expressions, Word Equivalents, Phraseologisms, Proverbs, Sayings
Цитування
Космеда Т. Короткий українсько-польський словник усталених виразів: еквіваленти слова, фразеологізми, прислів’я та приказки / Т. Космеда, О. Гоменюк, Т. Осіпова ; [за заг. ред. Т. А. Космеди ; автор передм. Т. А. Космеда] ; Ун-т ім. А. Міцкевича, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Познань ; Харків : Коло, 2017. – 408 с.