ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Проведено аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта социальной работы с дезадаптированными детьми и молодежью.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, дезадаптовані діти, молодь, підготовка майбутніх педагогів, социальная педагогика, дезадаптированные дети, молодежь, подготовка будущих педагогов, social pedagogy, maladaptive children, the youth, training future teachers
Цитування
Костіна В. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю / В. В. Костіна // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 74–75.