Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/944
Title: ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ УЧНІВ–ГУРТКІВЦІВ СІЛЬСЬКИХ МАЛОЧИСЕЛЬНИХ ШКІЛ ХАРКІВЩИНИ У 80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
Other Titles: ПРИРОДООХРАННАЯ РАБОТА В СРЕДЕ УЧАЩИХСЯ–КРУЖКОВЦЕВ СЕЛЬСКИХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ШКОЛ ХАРЬКОВЩИНЫ В 80-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Authors: Пінський, О. О.
Keywords: ботаніка
природоохоронна робота
учні-гуртківці
сільські малочисельні школи
Харківщина
80 роки ХХ століття
ботаника
природоохранная работа
ученики-кружковцы
сельские малочисленные школы
Харьковщина
80 годы ХХ века
botany
environmental work
pupils-circles
rural small schools
Kharkiv region
80 years of the twentieth century
Issue Date: 2-Nov-2017
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ), ФОП Гаража М. Ф.
Citation: Пінський О. О. Природоохоронна робота в середовищі учнів-гуртківців сільських малочисельних шкіл Харківщини у 80-х роках ХХ століття / О. О. Пінський // Біорізноманіття : теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснув. каф. ботаніки, екології та методики навч. біології Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 2–3 листоп. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навч. біології ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 250–253.
Abstract: В статті висвітлюється тема природоохоронної роботи в середовищі учнів-гуртківців сільських малочисельних шкіл Харківщини у 80-х роках ХХ століття. В статье освещается тема природоохранной работы в среде учеников-кружковцев сельских малочисленных школ Харьковщины в 80-х годах ХХ века. The article highlights the theme of environmental work among pupils and circle students of rural small schools of the Kharkiv region in the 80s of the 20th century.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/944
Appears in Collections:Кафедра ботаніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пінський О. О. Природоохоронна робота .doc54.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.