ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Розкрите поняття відповідальності як складової компонентів професійної підготовки майбутніх учителів. Раскрыто понятие ответственности как составного компонента профессиональной подготовки будущих учителей.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, професійна підготовка, майбутні учителі, відповідальність, аспірантські роботи, социальная педагогика, профессиональная подготовка, будущие учителя, ответственность, аспирантские работы, social pedagogy, professional training, future teachers, a responsibility, postgraduate work
Цитування
Безпала Г. О. Відповідальність як складова компонентів професійної підготовки майбутніх учителів / Г. О. Безпала // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 46–47.