ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Обгрунтовано роль організаційної культури керівника навчального закладу. Обоснована роль организационной культуры руководителя учебного заведения.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, організаційна культура, керівники, самоорганізація, навчальні заклади, социальная педагогика, организационная культура, руководители, самоорганизация, общеобразовательные учреждения, social pedagogy, organizational culture, leaders, self-organization, general educational institutions
Цитування
Рибалко Л. С. Організаційна культура керівника навчального закладу / Л. С. Рибалко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 24–25.