Природовідповідне виховання за Й. Г. Песталоцці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічну діяльність Й. Г. Песталоцці, який виділив два напрями освіти – духовний та матеріальний. Духовний мав на меті розвиток у дітей пам’яті, уваги та сприйняття, матеріальний – забезпечити у дітей формування знань. Педагог зумів поєднати обидва види так, що вони не тільки гарно співіснували, а й доповнювали один одного і до того ж допомагали людині не виділятися, а стати одним цілим з природою. The article deals with the pedagogical activity of J. G. Pestalozzi, who distinguished two directions of education - spiritual and material. Spiritual was aimed at development of children's memory, attention and perception, material - to provide children with children to form knowledge. The teacher managed to combine both types so that they not only not only coexisted well, but also complemented each other and helped a person not to stand out, but to become one with nature.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Й. Г. Песталоцці, pedagogical heritage, pedagogical ideas, J. G. Pestalozzi
Цитування
Базилєва Є. Природовідповідне виховання за Й. Г. Песталоцці / Є. Базилєва, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 10–12.