Визначення рівня розвитку дрібної моторики у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто питання визначення рівнів розвитку дрібної моторики у дітей із мовленнєвими порушеннями. Проведено експериментальне дослідження у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня з використанням ігрових прийомів. Зауважено, що в широкому сенсі слова дрібна моторика означає тонкі й точні рухи пальців в осіб означеної категорії. У більш вузькому визначенні, під дрібною моторикою розуміють сукупність скоординованих дій нервової, м'язової і кісткової систем, часто в поєднанні із зоровою системою у виконанні дрібних і точних рухів кистями і пальцями рук. The article deals with the issue of determining the levels of fine motor skills development in children with speech disorders. An experimental study was conducted in children of senior preschool age with general underdevelopment of speech of the III level using game techniques. It is noted that in the broad sense of the word fine motor skills means fine and precise finger movements in persons of this category. In a more narrower definition, fine motor skills are understood as a set of coordinated actions of the nervous, muscular and skeletal systems, often in combination with the visual system in the performance of small and precise movements of the hands and fingers.
Опис
Ключові слова
мовленнєві порушення, розвиток моторики, розвиток мовлення, діти старшого дошкільного віку, speech disorders, motor development, speech development, children of senior preschool age
Цитування
Парасюк І. Ф. Визначення рівня розвитку дрібної моторики у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ / І. Ф. Парасюк // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 134–137.