ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Визначен професійно-правовий статус професорсько-викладацького складу вітчизняних університетів. Определен профессионально-правовой статус профессорско-преподавательского состава отечественных университетов.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, вітчизняні університети, професійно-правовий статус, професорсько-викладацький склад, підготовка викладачів, социальная педагогика, отечественные университеты, профессионально-правовой статус, профессорско-преподавательский состав, подготовка преподавателей, social pedagogy, domestic universities, professional and legal status, professorial teaching staff, teacher training
Цитування
Зеленська Л. Д. Професійно-правовий статус професорсько-викладацького складу вітчизняних університетів: історико-педагогічний аспект / Л. Д. Зеленська // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 15–16.