Шляхи корекції наочно-образного мислення дітей молодшого шкільного віку з легким інтелектуальним порушенням

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто арт-терапію для дітей з порушенням інтелектуального розвитку, спектр технік малювання: набризк, ниткографія, кляксографія, трафарет тощо. Нетрадиційні техніки зображувальної діяльності є дуже дієвим засобом для формування та корекції мислення дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Цей засіб можна використовувати як елемент психокорекції, впливаючи тим самим і на якість вербального контакту. The article deals with art therapy for children with intellectual disabilities, the range of drawing techniques: splash, thread, blotting, stencil, etc. Non-traditional techniques of visual activity are very effective means for the formation and correction of thinking of children with intellectual development disorders. This tool can be used as an element of psychocorrection, affecting thereby affecting the quality of verbal contact.
Опис
Ключові слова
наочно-образне мислення, інтелектуальні порушення, арт-терапія, техніки малювання, visual and figurative thinking, intellectual disabilities, art therapy, drawing techniques
Цитування
Комратова Л. В. Шляхи корекції наочно-образного мислення дітей молодшого шкільного віку з легким інтелектуальним порушенням / Л. В. Комратова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 82–87.