Перспективи використання гурткової роботи спортивно-оздоровчого профілю при вирішенні завдань соціалізації підлітків з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано фізичне виховання для соціалізації дітей з порушеннями інтелектуальної сфери, що дозволяє позитивно впливати на рухову сферу та пізнавальні процеси, підвищуючи активність та цілеспрямованість діяльності. У цьому стає актуальним пошук ефективніших шляхів соціалізації підлітків із порушеним інтелектом, зокрема шляхом методів фізичного виховання, вкладених у підвищення рівня рухової підготовленості, формування рухових здібностей і пізнавальної активності. The article analyzes physical education for socialization of children with intellectual disabilities, which allows a positive impact on motor sphere and cognitive processes, increasing activity and purposefulness of activity. In this regard, it becomes important to find more effective ways of socialization adolescents with intellectual disabilities, in particular through physical education methods, invested in increasing the level of motor fitness, the formation of motor abilities and cognitive activity.
Опис
Ключові слова
гурткова робота, фізичне виховання, інтелектуальні порушення, соціалізація підлітків, circle work, physical education, intellectual disabilities, socialization of teenagers
Цитування
Корсун С. О. Перспективи використання гурткової роботи спортивно-оздоровчого профілю при вирішенні завдань соціалізації підлітків з інтелектуальними порушеннями / С. О. Корсун // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 87–94.