Особливості формування наукового світогляду у молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування наукового світогляду молодших школярів. Науковий світогляд учнів формується впродовж всього навчання у школі, оскільки учні з кожним роком все більше пізнають реальний світ, і тому їхня навчальна і суспільна діяльність стає різноманітнішою і яскравішою. В учнів молодших класів звичка до самостійної роботи пізнавального характеру виховується на основі виконання елементарної роботи, що пов’язано або з підготовкою позаурочних навчальних заходів на певну тему, або з пошуковою роботою, пов’язаною з аналізом творчості художників або поетів. The article deals with the formation of the scientific worldview of junior schoolchildren. The scientific worldview of pupils is formed throughout their schooling, as pupils every year more and more learn about the real world, and therefore their educational and social activities become more diverse and brighter. The pupils of junior classes, the habit of independent work of a cognitive nature is brought up on the on the basis of performing elementary work, which is related to the preparation of extracurricular educational activities on a particular topic, or with search work, related to the analysis of the work of artists or poets.
Опис
Ключові слова
формування наукового світогляду, діти молодшого шкільного віку, formation of scientific worldview, children of primary school age
Цитування
Сухина Л. Особливості формування наукового світогляду у молодших школярів / Л. Сухина // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 31.