Особливості використання казки в соціально-педагогічній діяльності з соціального виховання старших дошкільників у ДНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обумовлені особливості використання казки в соціально-педагогічній діяльності з соціального виховання старших дошкільників у ДНЗ. Обусловлены особенности использования сказки в социально-педагогической деятельности по социальному воспитанию старших дошкольников в ДОУ.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, старші дошкільники, казки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, старшие дошкольники, сказки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, senior preschoolers, fairy tales, general educational institutions, student work
Цитування
Єжова К. Ю. Особливості використання казки в соціально-педагогічній діяльності з соціального виховання старших дошкільників у ДНЗ / К. Ю. Єжова // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 127-128.