Освітній потенціал сучасних музеїв

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто музеї в освіті дітей та молоді. Багато музеїв розпочали онлайн-діяльність, створюють віртуальні експозиції, тури та спеціальні програми. Музейний потенціал може бути використаний як на уроках, так і у позаурочні роботі – за окремими предметами, так і інтегруючи різні навчальні дисципліни.  The article deals with museums in the education of children and youth. Many museums have started online activities, create virtual exhibitions, tours and special programs. Museum potential can be used both in lessons, as well as in extracurricular work – on individual subjects, and integrating different academic disciplines. 
Опис
Ключові слова
музеї, освітній процес, museums, educational process
Цитування
Пономарьова В. Освітній потенціал сучасних музеїв / В. Пономарьова, Н. Олефіренко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 144–145.