Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації молодших школярів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна профілактика дезадаптації молодших школярів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу. Обоснована социально-педагогическая профилактика дезадаптации младших школьников в учебно-воспитательной среде общеобразовательного учебного заведения.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна профілактика, дезадаптація, молодші школярі, навчально-виховне середовище, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социально-педагогическая профилактика, дезадаптация, младшие школьники, учебно-воспитательная среда, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social and pedagogical prevention, disadaptation, junior schoolchildren, teaching and educational environment, general educational institution, student work
Цитування
Степаненко Є. Ю. Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації молодших школярів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього навчального закладу / Є. Ю. Степаненко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 44.