Соціально-педагогічна діяльність з профілактики алкоголізму підлітків в умовах ЗНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначена соціально-педагогічна діяльність з профілактики алкоголізму підлітків в умовах ЗНЗ. Определена социально-педагогическая деятельность по профилактике алкоголизма подростков в условиях ОУЗ.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підлітки, профілактика алкоголізму, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, подростки, профилактика алкоголизма, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, adolescents, prevention of alcoholism, general educational institutions, student work
Цитування
Акименко Н. О. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики алкоголізму підлітків в умовах ЗНЗ / Н. О. Акименко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 112.