НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ХВОРОБИ І ШКІДНИКИ РОСЛИН РОДИНИ ПАСЛЬОНОВІ SOLANACEAЕ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Протягом еволюції велика кількість організмів спеціалізувалися на паразитуванні на рослинах. Фітопаразити спричиняють серйозні захворювання, які завдають шкоди здоров’ю людини та продуктивності сільського господарства в Україні. Широко поширені в природі фітопаразити пов'язані майже з усіма важливими сільськогосподарськими культурами, зокрема з родиною пасльонових. Метою даної роботи було вивчення видового складу паразитів родини пасльонових та методів боротьби з ними. Throughout evolution, a large number of organisms have specialized in parasitizing plants, the so-called phytoparasites. Phytoparasites cause serious diseases that harm human health and agricultural productivity in Ukraine. Widespread in nature, phytoparasites are associated with almost all important agricultural crops, in particular, with the nightshade family. The purpose of this work was to study the species composition of parasites of the Solanaceae family and the methods of their control.
Опис
Ключові слова
фітопаразити, Solanaceae, втрати врожаю, Phytophthora infestans, Globodera rostochiensis, phytoparasite, crop losses
Цитування
Чепурна Н. П. Найбільш поширені хвороби і шкідники рослини пасльонові (Solanaceae) / Чепурна Н. П., Мухіна О. Ю // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 62–63.