Окремі питання відмежування правового регулювання матеріальної відповідальності працівників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
В статті проаналізовано специфіка матеріальної відповідальності працівників. Автор пояснює чому ці відносини не можуть регулюватися нормами цивільного права і підпадають під предмет трудового права. The article analyzes the specifics of the financial responsibility of employees. The author explains why these relations cannot be regulated by the norms of civil law and fall under the subject of labor law.
Опис
Ключові слова
матеріальна відповідальність, трудове право, відшкодування шкоди, студентські роботи, material liability, Labor Law, compensation for damage, student work
Цитування
Ілющенко А. С. Окремі питання відмежування правового регулювання матеріальної відповідальності працівників / А. С. Ілющенко // Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста, Харків, 6 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; [за ред. О. О. Коваленко]. – Харків, 2022. – С. 135–136.