Теоретико-методичні питання підготовки майбутнього соціального педагога до виховання соціальної активності підлітків в загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначені теоретико-методичні питання підготовки майбутнього соціального педагога до виховання соціальної активності підлітків в загальноосвітньому навчальному закладі. Определены теоретико-методические вопросы подготовки будущего социального педагога к воспитанию социальной активности подростков в общеобразовательном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
майбутні соціальні педагоги, соціальна активність, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, будущие социальные педагоги, социальная активность, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, future social teacher, social activity, adolescents, general educational institution, student work
Цитування
Самойлова Д. В. Теоретико-методичні питання підготовки майбутнього соціального педагога до виховання соціальної активності підлітків в загальноосвітньому навчальному закладі / Д. В. Самойлова // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 39.