Соціально-педагогічна діяльність з адаптації підлітків з особливими потребами до умов загальноосвітнього навчального закладу засобами мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обумовлена соціально-педагогічна діяльність з адаптації підлітків з особливими потребами. Визначені умови загальноосвітнього навчального закладу засобами мистецтва. Обусловлена социально-педагогическая деятельность по адаптации подростков с особыми потребностями. Определены условия общеобразовательного учебного заведения средствами искусства.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, адаптація підлітків, особливі потреби, засоби мистецтва, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, адаптация подростков, особые потребности, средства искусства, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, adaptation of adolescents, special needs, means of art, general educational institutions, student work
Цитування
Петренко В. Ю. Соціально-педагогічна діяльність з адаптації підлітків з особливими потребами до умов загальноосвітнього навчального закладу засобами мистецтва / В. Ю. Петренко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 106.