ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Інститут інноваційної освіти», Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України
Анотація
Серед передумов, що сприяли становленню освіти дорослих у Польщі можна виділити: стрімкий розвиток промисловості та зростання міст; бажання заможних верств населення бути обізнаними у політичні та соціальній сферах; заснування таємних освітніх зібрань; боротьба громадських активістів за офіційне визнання закладів освіти дорослих. Среди предпосылок, способствовавших становлению образования взрослых в Польше можно выделить: стремительное развитие промышленности и рост городов; желание состоятельных слоев населения разбираться в политических и социальной сферах; основания тайных образовательных собраний; борьба общественных активистов за официальное признание учебных заведений взрослых. Among the prerequisites for the formation of adult education in Poland, one can distinguish: rapid industrial development and urban growth; the desire of wealthy people to be aware of the political and social spheres; the establishment of secret educational gatherings; the struggle of civic activists for the official recognition of adult education institutions.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, безперервна освіта, образование взрослых, непрерывное образование, adult education, continuous education
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Передумови становлення освіти дорослих у Польщі / А. В. Боярська-Хоменко // Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 10–11 листоп. 2017 р. : у 2 ч. / ГО «Інститут інноваційної освіти» ; Наук.-навч. центр приклад. інф-ки НАН України. – Миколаїв : Ін-т інноваційної осв., 2017. – Ч. 1. – С. 85–87.