Національна система освіти і виховання у педагогічній спадщині С. Ф. Русової

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором висловлено тезу про надзвичайну актуальність для розбудови незалежної Української держави Концепції національної системи освіти і виховання С.Ф. Русової. Нею керуються держава і суспільство у розв'язанні сучасних проблем вдосконалення діяльності системи національної освіти і виховання в Україні. The author expressed a thesis about the extreme relevance of S. F. Rusova's Concept of the National System of Education and Training for the development of an independent Ukrainian state. S. Rusova's ideas guide the state and society in solving modern problems of improving the activity of the system of national education and upbringing in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Русова С. Ф., національна школа, національне відродження, магістерські роботи, Rusova S., national school, national revival, master's work
Цитування
Підгорна Т. Національна система освіти і виховання у педагогічній спадщині С.Ф. Русової / Т. Підгорна // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 34.