Комплексна програма соціально-педагогічної діяльності з адаптації студентів-першокурсників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розроблено й перевірено комплексну програму з адаптації першокурсників – майбутніх соціальних педагогів – до умов навчання у вищому навчальному закладі. Разработана и проверена комплексная программа по адаптации первокурсников - будущих социальных педагогов - к условиям обучения в высшем учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, адаптація, студенти, вищі навчальні заклади, куратори, студентські роботи, социальная педагогика, адаптация, студенты, высшие учебные заведения, кураторы, студенческие работы, social pedagogy, adaptation, students, higher educational establishments, curators, student work
Цитування
Трофимець О. С. Комплексна програма соціально-педагогічної діяльності з адаптації студентів-першокурсників / О. С. Трофимець // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 85-88.