ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИШУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЇЇ ПОШИРЕННЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті розглянуто організацію освітньго процесу вищих навчальних закладів в умовах пандемії. Пандемія Covid-19 привела до найбільшого за всю історію збою у функціонуванні систем освіти в усьому світі. За оцінками ЮНЕСКО понад 1, 5 мільярди студентів у 165 країнах не мали можливості відвідувати заняття через поширення цього захворювання. Тож, сферу вищої освіти сміливо можна назвати однією з тих сфер, на яку пандемія мала найбільший вплив у глобальному масштабі. Однак вона стала й однією з небагатьох сфер, підготовлених до переведення більшості своїх процесів в онлайн. Пандемія змусила глобальне академічне співтовариство звернутися до нових методів надання освітніх послуг, включаючи дистанційне і онлайн-навчання. Вона дала поштовх швидким та ефективним перетворенням й у системі вищої освіти України.The article considers the organization of the educational process of higher education institutions in a pandemic. The Covid-19 pandemic has led to the largest ever disruption in the functioning of education systems around the world. According to UNESCO estimates, more than 1.5 billion students in 165 countries were unable to attend classes due to the spread of the disease. Therefore, the sphere of higher education can be safely called one of those areas on which the pandemic had the greatest impact on a global scale. However, it has also become one of the few areas prepared to transfer most of its processes online. The pandemic has forced the global academic community to turn to new methods of providing educational services, including distance and online learning. It has also given impetus to rapid and effective transformation in the Ukrainian higher education system.
Опис
Ключові слова
Ковід-19, пандемія, організація освітньго процесу, вищі навчальні заклади, Covid-19, pandemic, organization of the educational process, higher education institutions
Цитування
Гончарова О. С. Організація освітнього процесу вишу в умовах пандемії Covid-19 та заходів щодо запобігання її поширенню / О. С. Гончарова // Актуальні проблеми освітньо–виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання : зб. наук. пр. – Харків : ХНУБА, 2021. – С. 111–115.