Функції та зміст діяльності соціального педагога з адаптації студентів-першокурсників медичного коледжу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлені функції та зміст діяльності соціального педагога з адаптації студентів-першокурсників медичного коледжу. Представлены функции и содержание деятельности социального педагога по адаптации студентов-первокурсников медицинского колледжа.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, адаптація, дезадаптація, студенти-першокурсники, діяльність соціальних педагогів, медичні коледжі, студентські роботи, социальная педагогика, адаптация, дезадаптация, студенты-первокурсники, деятельность социальных педагогов, медицинские колледжи, студенческие работы, social pedagogy, adaptation, disadaptation, first-year students, activities of social educators, medical colleges, student work
Цитування
Соболь І. Є. Функції та зміст діяльності соціального педагога з адаптації студентів-першокурсників медичного коледжу / І. Є. Соболь // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 76-80.