Педагогічна освіта батьків молодших школярів у сучасних умовах в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена одному з пріоритетних завдань, що сьогодні стоять перед колективами закладів освіти України – організації педагогічної освіти батьків молодших школярів. The article is devoted to one of the priority tasks facing institutions' collectives today of Education of Ukraine - organization of pedagogical education of parents of younger schoolchildren.
Опис
Ключові слова
виховання в сім'ї, педагогічна освіта батьків, магістерські роботи, upbringing in the family, pedagogical education of parents, master's work
Цитування
Кремениця А. Педагогічна освіта батьків молодших школярів у сучасних умовах в Україні / А. Кремениця // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 27.