Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/85
Title: MAIN TYPES OF INFORMAL PLACE NAMES IN THE USA: A MOTIVATIONAL PERSPECTIVE
Authors: Zosimova, O. V.
Keywords: informal place name
nickname
onym
motivation
motivational type
неофіційний топонім
прізвисько
онім
мотивація
мотиваційний тип
неофициальный топоним
прозвище
оним
мотивация
мотивационный тип
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Zosimova О. V. Main types of informal place names in the USA: a motivational perspective / О. V. Zosimova // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: K. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 41. - С. 34-39.
Abstract: The article deals with the main motivational types of informal place names in the USA, namely: American state, city and town nicknames related to the history, geography, economy and demographic situation. The origin of many of them is quite evident due to their components denoting particular objects like animals, plants and natural phenomena, etc. in geographical monikers or manufactured goods in economic nicknames. On the other hand, there are a large number of alternative place names whose etymology needs in-depth research into the mechanisms of their formation.У статті розглянуто основні мотиваційні типи неофіційних топонімів США, а саме: прізвиська американських штатів та міст, пов’язані з історією, географією, економікою та особливостями демографічної ситуації. Кожен із чотирьох окреслених типів можна розподілити на певні підгрупи. Так, підґрунтям для створення «географічних» прізвиськ є площа, специфіка розташування певного міста чи штату, їхній рельєф, клімат, річки, озера та інші водойми, флора й фауна тощо. Мотивами номінації у сфері «демографічних» неофіційних топонімів передусім є етнічна, релігійна належність та соціальний статус мешканців певних населених пунктів чи інших адміністративних одиниць. Походження багатьох досліджуваних онімів є цілком очевидним через наявність у їхньому складі безпосередніх компонентів-ідентифікаторів, зокрема назв тварин, рослин, природних явищ у «географічних» топонімах-прізвиськах або назв промислових товарів – в «економічних». Разом із тим, існує досить велика кількість неофіційних топонімів США, мотивація яких є не такою прозорою й потребує детального аналізу механізмів їхнього формування. Перспективним видається виокремлення та опис інших мотиваційних типів неофіційних топонімів США, зокрема прізвиськ, пов’язаних з архітектурою, історичними пам’ятками, культурою, освітою, а також видатними мешканцями певного штату чи міста. В данной статье рассматриваются основные мотивационные типы неофициальных топонимов США, а именно: прозвища американских штатов и городов, связанные с историей, географией, экономикой и особенностями демографической ситуации. Происхождение многих исследуемых онимов является вполне очевидным благодаря наличию в их составе непосредственных компонентов-идентификаторов, в частности названий животных, растений, природных явлений в «географических» топонимах-прозвищах или названий промышленных товаров – в «экономических». Вместе с тем, существует достаточно большое количество неофициальных топонимов США, мотивация которых не настолько прозрачна и требует детального анализа механизмов их формирования.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/85
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зосимова.pdf122.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.