Практичні заняття, як форма контролю навчальних досягнень студентів (історичний аспект)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Розглядається реалізація контролюючої функції практичних занять, які увійшли у навчальний процес у період активних освітніх реформ кінця першої й початку другої половини ХІХ ст., що сприяло послабленню існуючого на той час у вищих навчальних закладах «екзаменаційного напряму» у навчанні. The implementation of the monitoring function of practical exercises is considered. They were introduced to the educational process at the end of the first half and at the beginning of the second half of the nineteenth century. It was a time of active reforms in the education system. The introduction of practical exercises helped to embed current monitoring into the educational process. This reduced the level of the "examination direction" in high school education.
Опис
Ключові слова
поточний контроль, практичні заняття, семінари, екзаменаційний напрям, routine control, practical exercises, seminars, examination direction
Цитування
Золотухіна С. Т., Пташний О. Д. Практичні заняття, як форма контролю навчальних досягнень студентів (історичний аспект) / С. Т. Золотухіна, О. Д. Пташний // Новий колегіум. – 2018. – №3 (93). – С. 32–37.