Впровадження STEM-технологій в освітній процес у початкових класах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто питання використання STEM-технології в освітньому процесі початкової школи. Визначено, що впровадження STEM-освіти передбачає формування в молодших школярів уміння критично мислити, здатності до взаємодії та комунікації, творчого підходу до спільної справи. The theses examine the issue of using STEM technology in the educational process of primary school. It was determined that the introduction of STEM education involves the formation of the ability to think critically, the ability to interact and communicate, and a creative approach to a common cause in primary schoolchildren.
Опис
Ключові слова
початкова школа, STEM-технології, освіта, primary school, STEM technologies, education
Цитування
Іванова К. Впровадження STEM-технологій в освітній процес у початкових класах / К. Іванова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 39.