Організація STEM-уроків "Я досліджую світ" у початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто особливості організації STEM-уроків «Я досліджую світ» у початковій школі. Визначено, що такий урок сприяє залученню учнів до навчально-дослідницького середовища, до проєктної діяльності, до розвитку природничо-математичної компетентності. The theses consider the peculiarities of the organization of STEM lessons "I Explore the World" in primary school. It was determined that such a lesson contributes to the involvement of childrens in the educational and research environment, in project activities, and in the development of natural and mathematical competence.
Опис
Ключові слова
початкова школа, STEM-уроки, проєктна діяльність, primary school, STEM lessons, project activity
Цитування
Бондаренко М. Організація STEM-уроків "Я досліджую світ" у початковій школі / М. Бондаренко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 29.