Екологічне виховання молодших школярів як актуальна психолого-педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто психолого-педагогічні основи формування екологічного виховання молодших школярів, а саме: комплекс психологічно-вікових особливостей молодших школярів, змістові основи, організаційні основи. Виділено інноваційні та традиційні форми екологічного виховання, які є запорукою ефективного формування екологічного мислення, екологічної етики та екологічної поведінки дитини. The theses consider the psychological and pedagogical foundations of the formation of ecological education of primary schoolchildren’s, namely: the complex of psychological and age characteristics of primary schoolchildren’s, content foundations, organizational foundations. Innovative and traditional forms of ecological education are highlighted, which are the key to the effective formation of ecological thinking, ecological ethics and ecological behavior of the child.
Опис
Ключові слова
екологічне виховання, молодші школярі, форми, методи, environmental education, primary schoolchildren, forms, methods
Цитування
Халіна К. Екологічне виховання молодших школярів як актуальна психолого-педагогічна проблема / К. Халіна // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту початк. навч. : зб. тез наук. доп. / за заг. ред. Л. П. Ткаченко. – Харків, 2022. – Вип. 12. – С. 27.