Теоретико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального виховання підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-04-21
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкриті теоретико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального виховання підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах. Раскрыты теоретико-методические вопросы подготовки будущих социальных педагогов к социальному воспитанию подростков в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
майбутні соціальні педагоги, соціальне виховання, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, будущие социальные педагоги, социальное воспитание, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, future social educators, social education, adolescents, general educational institutions, student work
Бібліографічний опис
Карачевцева Д. В. Теоретико-методичні питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціального виховання підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах / Д. В. Карачевцева // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 25–26.