Аналіз проблеми підготовки соціального педагога до формування соціальної активності старшокласників з обмеженими можливостями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкривається аналіз проблеми підготовки соціального педагога до формування соціальної активності старшокласників з обмеженими можливостями. Раскрывается анализ проблемы подготовки социального педагога к формированию социальной активности старшеклассников с ограниченными возможностями.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, соціальна активність, діти з обмеженими можливостями, старшокласники, студентські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, социальная активность, дети с ограниченными возможностями, старшеклассники, студенческие работы, social pedagogy, training of social educators, social activity, children with disabilities, high school students, student work
Цитування
Бурвікова К. М. Аналіз проблеми підготовки соціального педагога до формування соціальної активності старшокласників з обмеженими можливостями / К. М. Бурвікова // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 16-20.