ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Математика як наука абстрактна потребує наочності, візуалізації, руху. Це питання актуальне як для вчителів шкіл, так і для майбутніх вчителів математики. Для візуалізації математики в роботі пропонується використовувати засоби ІКТ, зокрема, інтерактивні геометричні середовища. Приклади виконано в Maxima. The article take a view on an issue of lowering the interest of schoolchildren to the process of studying. Proposes the solution of this issue by using emotional stimulation and encouragement, emphasizing entertaining tasks, which can be successfully used in the math classes. The article presents methodological features, forms, methods of organizing learning activities to address students entertaining problems on the example of the theme: «The distance between the points.»The conditions and factors affecting the efficiency of formation of informative interest of students in mathematics.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, математика, дослідницька діяльність студентів, інтерактивне геометричне середовище, studying process, interest, activity, entertaining tasks
Цитування
Кондратьєва Т. С. Організація дослідницької діяльності майбутніх вчителів математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Т. С. Кондратьєва, О. Є. Долгова // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 73–76.