ІСТOPIЯ POЗВИТКУ ЕЛЕМЕНТІВ КOМБІНАТOPИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито ґенезу історичного розвитку елементів комбінаторики. При цьому важливо зберігати зв’язність та логіку подання матеріалу. Для досягнення мети в роботі пропонується теоретичне обґрунтування історичних аспектів розвитку елементів комбінаторики курсу алгебри та початків аналізу. Обґрунтовано, що елементи комбінаторики складають одну з основних змістовних лiнiй ШКМ. The theses reveal the genesis of the historical development of combinatorial elements. In doing so, it is important to maintain the coherence and logic of the presentation of the material. In order to achieve this goal, the paper offers a theoretical substantiation of the historical aspects of the development of elements of combinatory of the course of algebra and the beginnings of analysis. It is substantiated that combinatorial elements make up one of the main content lines of the school mathematics course.
Опис
Ключові слова
комбінаторика, історичний аспект розвитку елементів комбінаторики, комбінаторні методи, комбінаторні задачі, варіація розміру, комбінації, сombinatory, the historical aspect of the development of combinatorial elements, combinatorial methods, combinatorial problems, size variation, combinations
Цитування
Майстрюк І. С. Історія розвитку елементів комбінаторики / І. С. Майстрюк, І. Т. Сіра // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 130–133.