SOFT SKILLS СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наведено визначення м’яких навичок, що надаються у вітчизняній та зарубіжній літературі; сформульовано класифікацію soft skills за чотирма основними напрямами; проведено аналіз soft skills, необхідних для сучасного педагога у відповідності до наведеної класифікації.The different definitions of term «soft skills» was reviewed. Classification of soft skills competences was formulated in a four basics categories: communication skills, leaderships skills, self-management skills, effective thinking skills. It was analyzed, what competences is important for effective work and professional growth of modern teacher.
Опис
Ключові слова
soft skills, м’які навички педагога, розвиток soft skills, комунікативні навички, навички self-менеджменту, лідерські якості,, навички ефективного мислення, soft skills, development of soft skills, communication skills, self-management, effective thinking
Цитування
Глейзер Н. В. Soft skills сучасного педагога / Н. В. Глейзер, Т. С. Говорова, В. І. Слинченко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 269–271.