Теоретичний аналіз проблеми адаптації обдарованих дітей молодшого шкільного віку до умов загальноосвітнього навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Теоретично проаналізовані проблеми адаптації обдарованих дітей молодшого шкільного віку до умов загальноосвітнього навчального закладу. Теоретически проанализированы проблемы адаптации одаренных детей младшего школьного возраста к условиям общеобразовательного учебного заведения.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, адаптація, обдаровані діти, діти молодшого шкільного віку, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, адаптация, одаренные дети, младший школьный возраст, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, adaptation, gifted children, children of primary school age, general educational institutions, student work
Цитування
Шевченко М. С. Теоретичний аналіз проблеми адаптації обдарованих дітей молодшого шкільного віку до умов загальноосвітнього навчального закладу / М. С. Шевченко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 63.