Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/812
Title: ЛІБЕРАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ
Other Titles: ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Authors: Куц, Г. М.
Keywords: політологія
лібералізм
ліберальні трансформації
політичний простір
политология
либерализм
либеральные трансформации
политическое пространство
political science
liberalism
liberal transformations
political space
Issue Date: 17-Mar-2011
Publisher: Видавництво ФОП Віровець А. П., видавнича група "Апостроф"
Citation: Куц Г. М. Ліберальні трансформації політичного простору : монографія / Г. М. Куц ; [за наук. ред. Ю. І. Макара] ; М-во осв. і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Ін-т Сходознавства і міжнар. відн. "Харків. колегіум"». – Харків : Апостроф, 2011. – 300 с.
Abstract: У монографії проведено всебічний аналіз проблематики лібералізму. Акцентовано увагу на виявленні трансформаційного потенціалу лібералізму, його спрямованості на оптимізаційні перетворення політичного простору. Окреслено перспективи втілення ліберальних практик у державотворчих процесах України. Монографія адресована широкому загалу наукової громадськості (викладачі, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів), а також державним службовцям та всім, хто цікавиться ліберальною проблематикою в політологічному контексті. В монографии проведён всесторонний анализ проблематики либерализма. Акцентировано внимание на выявлении трансформационного потенциала либерализма, его направленности на оптимизационные преобразования политического пространства. Определены перспективы воплощения либеральных практик в процессах Украины. Монография адресована широкому кругу научной общественности (преподаватели, аспиранты, студенты высших учебных заведений), а также государственным служащим и всем, кто интересуется либеральной проблематикой в политологическом контексте.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/812
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-Куц Г. М. Ліберальні трансформації.pdf8.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.