Проблема профілактики тривожності у дітей молодшого шкільного віку в загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована проблема профілактики тривожності у дітей молодшого шкільного віку в загальноосвітньому навчальному закладі. Обоснована проблема профилактики тревожности у детей младшего школьного возраста в учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, профілактика тривожності, молодші школярі, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, профилактика тревожности, младшие школьники, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, prevention of anxiety, junior schoolchildren, general educational institutions, student work
Цитування
Семененко О. В. Проблема профілактики тривожності у дітей молодшого шкільного віку в загальноосвітньому навчальному закладі / О. В. Семененко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 60.