ЩОДО ПРОБЛЕМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ З ПАРАМЕТРАМИ У ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано суть проблеми підготовки старшокласників до розв’язування завдань з параметрами, висвітлено деякі шляхи її розв’язання в начальному процесі з математики в закладах загальної середньої освіти. The theses describe the essence of the problem of preparing high school students to solve problems with parameters, highlight some ways to solve it in the educational process in the course of mathematics in institutions of general secondary education.
Опис
Ключові слова
параметр, завдання з параметрами, зовнішнє незалежне оцінювання, рarameter, рroblem with parameters, external independent evaluation
Цитування
Дейніченко Т. І. Щодо проблеми розв’язування рівнянь і нерівностей з параметрами у підготовці до ЗНО / Т. І. Дейніченко, А. А. Ковалівська // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 58–60.