Державотворча діяльність Михайла Грушевського (березень 1917 – квітень 1918)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена державотворчій діяльності Михайла Грушевського в період 1917 – 1918 років. Історична постать Михайла Сергійовича Грушевського у сьогоденні –видатний вчений-енциклопедист, громадський та державний діяч, який започаткував у період революційних зрушень українську державність. Вивчення наукового та громадсько-політичного доробку М. С. Грушевського, одне з головних джерел сьогоденного відродження незалежної України. Перший голова Центральної ради, перший Президент України він багато доклав зусиль до згуртування, доти роз'єднаного імперською політикою, народу України, його політичних представників. The article is devoted to the state-building activities of Mykhailo Hrushevskyi in the period 1917-1918. The historical figure of Mykhailo Serhiyovych Hrushevsky today is an outstanding scientist-encyclopedist, public figure and statesman who initiated Ukrainian statehood during the period of revolutionary changes. The study of the scientific and social and political work of M. S. Hrushevskyi, one of the main sources of today's revival of independent Ukraine. The first chairman of the Central Council, the first President of Ukraine, he put a lot of effort into uniting the people of Ukraine and their political representatives, who had been separated by imperial politics.
Опис
Ключові слова
українське державотворення, Грушевський М. С., магістерські роботи, Ukrainian state formation, Hrushevskyi M., master's theses
Цитування
Сюсюк Д. С. Державотворча діяльність Михайла Грушевського (березень 1917 – квітень 1918) / Д. С. Сюсюк // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 28 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – С. 248–252.